มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 กิจการไหนทำได้ และไม่ได้

0
123

ร้านนวด / สนามกีฬา / โรงหนัง เปิดได้ [แต่ยังมีข้อจำกัด]
ร้านนวดแผนไทย สปา สามารถเปิดให้บริการได้ แต่ยังยกเว้นอบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม นวดใบหน้า นวดฝ่าเท้า (ยกเว้นกิจการอาบน้ำ กิจการอาบอบนวด)
โรงภาพยนตร์ เปิดได้ แต่จำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกิน 200 คนต่อรอบ
สนามกีฬา เพื่อออกกำลังกาย หรือฝึกซ้อม ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเก็ตบอล และวอลเลย์บอล (ไม่มีการแข่งขัน มีรวมกิจกรรมไม่เกิน 10 คน ไม่นับผู้เล่น)
โรงเรียนยังคงให้เปิดเรียนในวันที่ 1 ก.ค.63
ส่วนการเปิดโรงเรียน ที่ประชุม ศบค.มีความเห็นว่า เนื่องจากโรงเรียนมีขนาดต่างกันและมีจำนวนมากจึงสั่งให้ประเมินความพร้อมเป็นรายแห่ง ให้กระทรวงศึกษาประเมินอีกครั้งภายในวันที่ 15 มิ.ย.

ซึ่งยังคงให้เปิดเรียนในวันที่ 1 ก.ค. ส่วนโรงเรียน ตชด.โรงเรียนห่างไกล ที่มีความจำเป็น และความไม่พร้อมในการเรียนออนไลน์ อาจพิจารณาให้มีการเปิดเรียนได้ก่อนกำหนด

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์
ปรับเวลาเปิดจนถึง 21.00 น.
ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ
ให้จำกัดพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตร.ม. และเปิดถึง 21.00 น.
สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง
งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีคนชุมนุมหนาแน่น และไร้ระเบียบ
ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม
ให้บริการรายละไม่เกิน 2 ช.ม. และไม่มีผู้มานั่งรอในร้าน
โรงมหรสพ
เปิดเฉพาะ ลิเก ลำตัด การแสดงพื้นบ้าน
งดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต
สวนสัตว์ หรือ สถานที่จัดแสดงสัตว์
จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม
ผับ บาร์ สนามมวย พิจารณาในมาตรการเฟสที่ 4
สำหรับกิจการที่มีความเสี่ยงสูง อย่างผับ บาร์ สนามมวย จะพิจารณาในมาตรการเฟสที่ 4 ต่อไป ที่มาจาการประเมินผลการผ่อนในเฟสที่ 3 ในวันที่ 15 มิ.ย. พร้อมย้ำให้ประชาชนยังคงรักษามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และปฏิบัติตามวิถี New Normal อย่างเคร่งครัด

มาตรการบังคับใช้กฏหมายที่ยังคงไว้
ยังคงควบคุมการเดินทางเข้าประเทศทั้งทางบก น้ำ อากาศ
ปรับระยะเวลาเคอร์ฟิว ห้ามออกจากเคหสถานเป็น 23.00 – 03.00 น.
ให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ (แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่ราชการกำหนด) ผ่อนคลายมากขึ้น
ปรับเวลาเปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ถึง 21.00 น.

ขอบคุณ : mthai.com