ดีเดย์! เริ่มใช้ใบสั่งบาร์โค้ด 17 ธ.ค. นี้ จ่ายผ่านไปรษณีย์ – ธนาคาร

0
4998

ดีเดย์! เริ่มใช้ใบสั่งบาร์โค้ด 17 ธ.ค. นี้ จ่ายผ่านไปรษณีย์ – ธนาคาร

001

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจงการนำใบสั่งแบบบาร์โค้ดมาใช้ ดีเดย์ 17 ธ.ค. นี้ ชำระผ่าน ไปรษณีย์และธนาคาร

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผย ถึงการนำใบสั่งรูปแบบใหม่ที่มีบาร์โค้ด (PTM) มาบังคับใช้นั้น จากการที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ให้รับทราบถึงใบสั่งรูปมีบาร์โค้ดรูปแบบใหม่ ที่จะเริ่มใช้ 17 ธ.ค. 2560 นี้ โดยในระยะแรกจะนำมาใช้ใน 4 พื้นที่ก่อน ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ( กรุงเทพมหานคร ) , กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 /ตำรวจภูธร ภาค 2 /ตำรวจภูธร ภาค 7 ซึ่งในระยะแรกนี้จะเป็นการบังคับใช้ เฉพาะกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ (ใบสั่ง) แปะไว้ที่หน้ารถ หรือ ในกรณีที่ไม่ได้มีการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราว แต่ได้ออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ (ใบสั่ง) ให้แก่ผู้ขับขี่ไว้ เช่นกรณี จอดรถกีดขวางการจราจร จอดรถในที่ห้ามจอด เป็นต้น