ชาวจีนนิยมเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาลเพิ่มมากขึ้น ผู้ผลิตของไทยควรติดตาม

0
492

ผู้บริโภคจีนนิยมเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาลเพิ่มมากขึ้น ผู้ผลิตของไทยควรติดตาม สู่การเพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออก

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เครื่องดื่มปราศจากน้ำตาล มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศจีน เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคชาวจีนมองว่าเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาลเป็นเครื่องดื่มที่ดีกับสุขภาพ ทำให้ผู้บริโภคที่ใส่ใจการรักษาสุขภาพ ระมัดระวังปริมาณน้ำตาลในสินค้ามากขึ้นและหันมานิยมเครื่องดื่มปราศจากน้ำตลาดมากขึ้น จึงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยจำแนกเป็นเครื่องดื่มชา เครื่องดื่มน้ำอัดลมปราศจากน้ำตาล และเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาลอื่นๆ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีรสนิยม ความชอบและพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันได้

ผลจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้แบรนด์ต่างๆ ทั้งของจีนหรือต่างชาติ พยายามปรับสินค้าให้เข้าถึงใจผู้บริโภค เพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดให้มากขึ้น คาดว่าในปี 2570 จะมีมูลค่าตลาดเพิ่มเป็น 27,700 ล้านหยวน ในสินค้ากลุ่มนี้ ขณะที่ไทยมีสินค้าดังกล่าว วางจำหน่ายในตลาดจีนไม่มาก จึงยังมีช่องว่างและโอกาสในการขยายตลาดต่อไป

สำหรับในปี 2564 ที่ผ่านมา จีนนำเข้าเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาล มูลค่ารวม 161 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสมากที่สุด กว่าร้อยละ 55 ของการนำเข้าทั้งหมดและนำเข้าจากไทย มากเป็นอันดับที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.83 ของการนำเข้าทั้งหมดของจีน โดยผู้ผลิตของไทยควรติดตามแนวโน้มและพฤติกรรมการบริโภคของตลาดจีนอย่างใกล้ชิด เพื่อผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าสินค้า ที่สามารถส่งออกขายได้ทั่วโลก

ขอบคุณข่าวจาก : thainews.prd.go.th

ผู้สื่อข่าว : กนิษฐา น่าชม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย